Engleski  |   Bosanski-Srpski-Hrvatski

O organizatoru

Udruženje slijepih građana u Bosni i Hercegovini

Udruženje sljepih građana u Bosni i Hercegovini je nevladina, nepolitička i neprofitabilna organizacija. Ona okuplja slijepe osobe, njihove lokalne i entitetske organizacije, njihove prijatelje i ustanove za slijepe iz cijele zemlje (iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske) radi zajedničkog djelovanja na popravljanju položaja slijepih osoba, boreċi se za stvaranje društvenih uslova za njihovu integraciju u sva područja društvenog života.

Udruženje je osnovano 2002.godine i upisano u registar udruženja građana kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine 30. aprila 2003. godine pod brojem RU 92/03. Prethodna krovna organizacija slijepih Bosne i Hercegovine prestala je sa radom tokom ratnih zbivanja u Bosni i Hercegovini, od 1992. do 1995. godine.

Kao krovna organizacija, Udruženje promovira i štiti interese i prava slijepih osoba reprezentujuċi ih prema državnim organima, vladinim i nevladinim organima i institucijama.
Najviši organ Udruženja je Skupština, a upravljačko tijelo je Upravni odbor Udruženja. Udruženje ima predsjednika i dva potpredsjednika iz sva tri konstitutivna naroda u BiH, koji rotiraju svoje pozicije svakih 16 mjeseci. Struktura Skupštine i Upravnog odbora Udruženja je takode izbalansirana, u skladu sa principima nacionalne i teritorijalne zastupljenosti.

Osnovni ciljevi Udruženja su: Do sada Udruženje nije postiglo zadovoljavajuċe rezultate u svom djelovanju. Stoga ne možemo biti zadovoljni postignutim u promoviranju i zaštiti interesa slijepih osoba, čiji je položaj veoma nepovoljan jer su uglavnom siromašni, marginalizirani, diskriminirani, socijalno isključeni i pasivni, nedovoljno educirani, nezaposleni itd. Razlozi za takvu situaciju su objektivne prirode i proizilaze iz nesretnog rata, i dugotrajne političke, ekonomske i socijalne krize. Medutim, to je posljedica slabog uticaja Udruženja slijepih zbog veoma slabih materijalnih i ljudskih resursa krovnog udruženja. Njegov rad je ograničen na mali broj vodeċih aktivista entuzijasta, a dodatan problem je nedostatak materijalnih sredstava i neriješeno pitanje finansiranja. Zbog toga ovom udruženju je istinski potrebna finansijska podrška da ojača svoje kapacitete.
IBSA

sponzori
sponzori
IBSA Svjetsko kuglaško prvenstvo za slijepe i slabovidne, Sarajevo 29.5.2011. - 01.06.2011