Engleski  |   Bosanski-Srpski-Hrvatski

KONTAKTI

Udruženje slijepih građana u Bosni i Hercegovini
Lukavička cesta 2
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 465 815
Fax: +387 33 769 020
E-mail: nerm@bih.net.ba

Kontakt osoba:
Risto Nišić, generalni sekretar Udruženja
Mob: +387 61 899 948
E-mail: nerm@bih.net.baPredsjednik organizacionog odbora Prvenstva
Almas Kulović
E-mail: ssfbih@bih.net.baPredsjednik kuglaškog potkomiteta IBSA i direktor Prvenstva
Andreja Razlag
E-mail: dreja.78@gmail.com
IBSA

sponzori
sponzori
IBSA Svjetsko kuglaško prvenstvo za slijepe i slabovidne, Sarajevo 29.5.2011. - 01.06.2011